Ayaka
AR: 5
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
140,000đ
XEM THÊM
Mona
AR: 13
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
55,000đ
XEM THÊM
Diluc
AR: 5
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
65,000đ
XEM THÊM
Xương Sống Thiên Không
AR: 5
TƯỚNG: 0
VŨ KHÍ: 1
MAIL: CÓ
70,000đ
XEM THÊM