Klee, Keqing, Diluc
AR: 41
TƯỚNG: 3
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
170,000đ
XEM THÊM
Qiqi, Raiden Shogun
AR: 5
TƯỚNG: 2
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
230,000đ
XEM THÊM
Venti
AR: 5
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
180,000đ
XEM THÊM
Venti
AR: 6
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
180,000đ
XEM THÊM
Qiqi, Eula
AR: 7
TƯỚNG: 2
VŨ KHÍ: 1
MAIL: KHÔNG
230,000đ
XEM THÊM
Qiqi, Raiden Shogun, Mona
AR: 45
TƯỚNG: 3
VŨ KHÍ: 1
MAIL: CÓ
280,000đ
XEM THÊM
Keqing, Yoimiya, Mona, Hutao
AR: 42
TƯỚNG: 4
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
350,000đ
XEM THÊM
Hutao
AR: 33
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 2
MAIL: CÓ
300,000đ
XEM THÊM
Hutao
AR: 5
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
180,000đ
XEM THÊM
Kokomi
AR: 7
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 1
MAIL: KHÔNG
200,000đ
XEM THÊM
Klee
AR: 24
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
150,000đ
XEM THÊM
Klee
AR: 10
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
190,000đ
XEM THÊM