Điển Tích Tây Phong
AR: 5
TƯỚNG: 0
VŨ KHÍ: 1
MAIL: CÓ
80,000đ
XEM THÊM
Albedo, Klee, Diluc
AR: 38
TƯỚNG: 3
VŨ KHÍ: 2
MAIL: CÓ
550,000đ
XEM THÊM
Tiếng Thở Dài Vô Tận
AR: 5
TƯỚNG: 0
VŨ KHÍ: 1
MAIL: CÓ
100,000đ
XEM THÊM
Yoimiya
AR: 17
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: CÓ
150,000đ
XEM THÊM
Kokomi
AR: 7
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
130,000đ
XEM THÊM
Kokomi
AR: 7
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
110,000đ
XEM THÊM
Childe
AR: 7
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
120,000đ
XEM THÊM