DỊCH VỤ THU THẬP THUÊ

Lưu ý:

Sau khi đặt cần một thời gian để nhân viên xử lý, tuỳ vào nhiệm vụ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Khi nhân viên làm việc sẽ gọi trực tiếp khách hàng để xác nhận vì thế vui lòng nhập đúng số điện thoại nếu không đơn của bạn sẽ bị huỷ

TRẠNG THÁI ĐƠN NẠP

+ Chờ duyệt ( Đơn dịch vụ game của bạn đã được gửi cho ad và đang chờ duyệt )
+ Đang xử lý ( Đơn dịch vụ của bạn đã được tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý )
+ Thành công ( Đơn dịch vụ game của bạn đã được duyệt thành công )
+ Đã huỷ ( Không thể liên hệ với khách hàng hoặc lý do khác )

Nếu đơn nạp của bạn đã thành công nhưng vẫn chưa nhận được thì vui lòng ib cho ad để được hỗ trợ.

CÁC ĐƠN GẦN ĐÂY
ID TK Máy Chủ Dịch vụ Giá Trạng thái Thời gian
Bạn chưa có giao dịch nào gần đây.