NẠP GAME

shoperis

Chọn gói nạp

Gói khác

Không Nguyệt Chúc Phúc
300 Đá Sáng Thế
109.000 VNĐ
Nhật Ký Hành Trình
Chưa tính bonus
219.000 VNĐ
Bài Ca Trân Châu
Chưa tính bonus
449.000 VNĐ

Đá sáng thế

X2 Nếu Lần Đầu
60 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
22.000 VNĐ
X2 Nếu Lần Đầu
300 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
109.000 VNĐ
X2 Nếu Lần Đầu
980 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
329.000 VNĐ
X2 Nếu Lần Đầu
1980 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
699.000 VNĐ
X2 Nếu Lần Đầu
3280 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
1.099.000 VNĐ
X2 Nếu Lần Đầu
6480 Đá Sáng Thế
Chưa tính bonus
2.199.000 VNĐ