NẠP GENSHIN IMPACT ( NẠP CHẬM )
shoperis

Lưu ý:

Đây là nạp chậm tức cần ad vào tài khoản của bạn để nạp , để đảm bảo oan toàn cho tài khoản thì sau khi nạp vui lòng hãy đổi mật khẩu tài khoản mihoyo của mình

Vui lòng điền đúng thông tin tài khoản mihoyo để được duyệt nhanh hơn

TRẠNG THÁI ĐƠN NẠP

+ Đang Duyệt ( Đơn nạp game của bạn đã được gửi cho ad và đang chờ duyệt )
+ Thành công ( Đơn nạp game của bạn đã được duyệt thành công )
+ Sai TK/MK ( Đơn nạp của bạn đã bị huỷ do ad không thể đăng nhập vào tk hoặc lý do khác )

Nếu đơn nạp của bạn đã thành công nhưng vẫn chưa nhận được thì vui lòng ib cho ad để được hỗ trợ.

ID TK Máy Chủ Loại Số lượng Giá Trạng thái Ngày
Hiện chưa có giao dịch nào