TÀI KHOẢN #17

38
ASIA
3
2
Nick Genshin VIP
Trướng 5 Sao: Albedo, Klee, Diluc
Albedo
Klee
Diluc
Vũ Khí 5 Sao: Đường Cùng Của Sói, Quyển Thiên Không
Đường Cùng Của Sói
Quyển Thiên Không

Có thể bạn quan tâm
Kokomi
AR: 7
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 1
MAIL: KHÔNG
200,000đ
XEM THÊM
Venti
AR: 6
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
180,000đ
XEM THÊM
Klee
AR: 24
TƯỚNG: 1
VŨ KHÍ: 0
MAIL: KHÔNG
150,000đ
XEM THÊM
Điển Tích Tây Phong
AR: 5
TƯỚNG: 0
VŨ KHÍ: 1
MAIL: CÓ
80,000đ
XEM THÊM